Cogito ergo Gahrton

Idag har Per Gahrton och Mikael Malmaeus från gröna tankesmedjan Cogito skrivit en debattartikel i Göteborgs-Posten om hur man kan växla till en hållbar ekonomi utan tillväxt. Jag förundras alltid över den dåliga argumentationen som kommer fram när folk börjar prata som om tillväxt är ett miljöproblem i sig. Den här gången är inget undantag.

Ekonomisk tillväxt betyder att produktionen av varor och tjänster ökar. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att användningen av energi eller naturresurser ökar. Men herrarna Gahrton och Malmaeus tycker att det är en och samma sak:

Vi vet dock att tillväxten har gränser. Världens energireserver krymper samtidigt som konkurrensen om resurserna hårdnar…. Det finns ett tydligt samband mellan energianvändning och ekonomisk tillväxt som är lätt att förstå. Genom att öka tillförseln av energi till produktionsprocesserna kan produktionen per arbetad timme ökas, vilket leder till ekonomisk tillväxt.

Det finns flera problem med den argumentationen. För det första, stirrar man sig blind på industrin och ignorerar tjänstesektorn, som dominerar rika länders ekonomier. Dessutom använder världens ekonomier allt mindre energi per enhet av BNP. Till och med miljöbovarna Kina och USA blir allt mer energieffektiva. (Värd att notera att marknadsekonomier ser ut att vara betydligt mer energieffektiva än planekonomier.)

Det finns fler problem med skribenternas argument:

Enligt vår modell bör kommande produktivitetsökningar tas ut i minskad arbetstid snarare än i ökad produktion och konsumtion, vilket är fallet i dagens ekonomi.

Varför ska man tvinga arbetare att gå ned i arbetstid istället för att producera mer? Det är helt möjligt att öka produktionen av tjänster utan att nämnvärt öka energianvändningen, till exempel. Och de vet tydligen inte att arbetsveckan och arbetsåret har faktiskt blivit allt kortare genom åren i västvärlden.

Det sista och kanske största glappet i deras argument är att man pratar om energianvändning utan att diskutera energikällor. Det tjänar ingenting att vara en lågenergiekonomi med ingen tillväxt om man fortfarande är beroende av fossilbränsler för transporter och uppvärmning, till exempel.

Istället för att kräva slut på ekonomisk tillväxt borde man kräva slut på tillväxten av utsläpperna. Det är inte samma sak.

Flattr this

Om du gillar vad jag har skrivit, varför inte Flattra det?

Advertisements
This entry was posted in Ekonomi, Svenska and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s