Kvotering i kommunala bolagsstyrelser gör ingen nytta

Man behöver vara superhjälte om man ska förbättra jämställdheten i arbetslivet. Foto: CC BY-NC-ND *Kicki* på Flickr

Nyamko Sabuni utmärkas vanligtvis av principfasthet även när hon har impopulära ståndpunkter. Men tydligen har avsaknaden av jämställdhet i styrelser fått henne att ompröva sitt motstånd mot kvotering. Hon har därför föreslagit att kommunala bolag borde ha minst 40 % av vardera könen i sina styrelser. Problemet med förslaget är inte bara själva kvoteringen (ett redskap som jag är emot av principiella skäl). Det är också att dess effekt på jämställdheten i arbetslivet kommer att vara nära noll.

Det finns en stor skillnad mellan hur styrelseledamöter utses mellan det privata näringslivet och kommunala bolag. Privata bolag söker efter folk med värdefulla erfarenheter från näringslivet. De måste ha tillräckliga kunskaper för att kunna övervaka vad företagsledningen gör. (Kravet på stor erfarenhet och faktum att det är mest män som rekryterar gör att det är vanligtvis just män som rekryteras till privata styrelser.)

De flesta ledamöter i kommunala styrelser däremot utses främst efter vilket parti de tillhör. Fördelen med detta är att folkvalda politiker kan direkt övervaka cheferna och utkräva ansvar. Nackdelen är att de lyckas sällan med detta – för att de allra flesta kommunpolitiker saknar rätt kompetens. Som Göteborgspolitikern David Westman skriver:

Ett annat problem som finns är kompetensen, eller snarare bristen på den, hos en del som sitter i politiska nämnder och styrelser för kommunala bolag. Jag har svårt att tro att många av de som sitter där skulle vara aktuella för styrelser inom bolag i det privata näringslivet på grund av att de saknar kompetens för den typen av uppdrag. Men när det kommer till politiska nämnder och styrelser för kommunala bolag tillsätter man i första hand efter politisk tillhörighet och inte efter kompetens. Detta gör att vi kan ha styrelse- och nämndledamöter som vare sig förstår verksamheten eller vet hur man läser en balansräkning. Kan man då förvänta sig att de kan fullgöra sina uppdrag på ett godtagbart sätt? Naturligtvis inte och därför bör tillsättningen av dessa förtroendeuppdrag tittas på.

Vi kan konstatera att det finns två allvarliga brister med kommunala företagsstyrelser. För det första, är de oftast inte kompetenta att försvara ägarnas (skattebetalarnas) intressen mot korrupta chefer eller andra politiker med stora visioner om kommunala djurparker eller äventyrsbad. För det andra, är endast 22 % av ledamöterna kvinnor.

Att kvotera in fler kvinnor i kommunala bolagsstyrelser betyder att fler kvinnliga kommunpolitiker komma att få sitter i styrelser (eller att de som redan sitter i en styrelse kommer att få fler uppdrag). Det löser inte kompetensbristen. Och i det här fallet kommer kvotering inte att öka kvinnors karriärmöjligheter i arbetslivet ett dyft; det är ju inte de som jobbar i kommunala företag eller i näringslivet som får styrelseposter!

Jag tycker det är dags för Nyamko Sabuni och Folkpartiets arbetsgrupp för jämställdhet att tänka om. Det här förslaget är verkningslös symbolpolitik. Om man vill förändra något med kvotering måste man utvidga det till börsnoterade bolag, men Sabuni vill inte öppna för det eftersom det skulle strida mot äganderätten. Inte så konstigt att kritik kommer båda från höger och från vänster.

Flattr this

Advertisements
This entry was posted in Politik, Svenska and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kvotering i kommunala bolagsstyrelser gör ingen nytta

  1. Pingback: “Vad jag behöver är någon som ser mig, inte mitt kön” | Niklas Smith

  2. Pingback: Christian.Ottosson.nu » Nej Sabuni (FP) vi bör inte kvotera till bolagsstyrelserna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s